Giới thiệu chung

Tổng công ty Vĩnh Phú

Tên giao dịch: VITRAC
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị:  Ông Nguyễn Xuân Tuấn
Tổng Giám Đốc:  Ông Nguyễn Xuân Thành


Trụ sở chính: Số 990 - Xa lộ Hà Nội - Phường Bình Đa - Biên Hoà - Đồng Nai
Điện thoại: 061 3 831 615 - Fax: 061 3 836 836
Website: www.vitrac.vn - Email: vinhphu@vitrac.vn
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ

Chi nhánh: Số 1 - Đường 2A - KCN Biên Hoà 2 - Biên Hoà - Đồng Nai
Văn phòng - Kho bãi tại Hà Nội: Lô 1 - KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội
Hotline: 0916 640 680 - Email: vinhphuhanoi@vitrac.vn