Máy trải nhựa Vogele 2000-3

Chiều rộng trải tối đa: 8.6 m

Công suất trải tối đa: 1,400 tấn/h

Chiều rộng vận chuyển: 3 m

Trọng tải: 22,25 tấn

Tải Brochure

Thông tin thiết bị

    SUPER 2000-3i SUPER 2000-3
  Động cơ 6-cylinder diesel engine, liquid-cooled 6-cylinder diesel engine, liquid-cooled
  Hãng sản xuất Cummins Cummins
  Kiểu QSB 6.7 C-250 QSB 6.7 C-240
  Tiêu chuẩn khí thải EU Stage 4, US EPA Tier 4f EU Stage 3a, US EPA Tier 3
  Công suất - -
  Chế đọ mặc định 186kW / 2,000rpm 179kW / 2,000rpm
  chế độ ECO Mode 167kW / 1,700rpm 168kW / 1,700rpm
  Thùng nhiên liệu 380 litres 380 litres
VF 600 (V)
Chiều rộng cơ sở 3.05m
Khả năng trải rộng 3.05m up to 5.95m
Chiều rộng trải tối đa (V) 7.75m
VR 600 (V)
Chiều rộng cơ sở 3.05m
Khả năng trải rộng 3.05m up to 6m
Chiều rộng trải tối đa (V) 8.6m
AB 600 (TV, TP1)
Chiều rộng cơ sở 3m
Khả năng trải rộng 3m up to 6m
Trải rộng tối đa (TP1) 8.5m
Chiều dày lớp  trải up to 30cm
Hệ thống sấy bàn đầm Thanh sấy bằng điện
Nguồn điện  Máy phát 3 pha