Máy trải nhựa Vogele S1100-3

Thông tin thiết bịAB 340 (V)
Chiều rộng cơ bản 1.8m
Khả năng trải rộng 1.8m up to 3.4m
Chiều rộng trải tối đa (V) 4.2m
Chiều dày lớp trải 20cm
Hệ thống sấy bàn đầm Thanh sấy bằng điện
Nguồn điện Máy phát 3 pha

  SUPER 1100-3i SUPER 1100-3
Động cơ 4-cylinder diesel engine 4-cylinder diesel engine
Nhà sản xuất Deutz Deutz
Kiểu TCD 3.6L4 TCD 3.6L4
Tiêu chuẩn khí thải EU Stage 4, US EPA Tier 4f EU Stage 3a, US EPA Tier 3
Công suất động cơ - -
Chế độ thường 74.4kW / 2,000rpm 74.4kW / 2,000rpm
Chế độ ECO Mode 68.7kW / 1,600rpm 68.7kW / 1,600rpm
Dung tích thùng nhiên liệu 110 litres 110 litres