Máy trải nhựa Vogele S1103-3

Thông tin thiết bị


AB 340 (V)
Chiều rộng cơ bản 1.8m
Khả năng mở rộng bàn đầm 1.8m up to 3.4m
Trải rộng tối đa (V) 4.5m
Chiều dầy lớp trải up to 20cm
Hệ thống sấy bàn đầm bằng điện
Nguồn điện Máy phát 3 pha

 

  SUPER 1103-3i SUPER 1103-3
Động cơ 4-cylinder diesel engine 4-cylinder diesel engine
Nhà sản xuất Deutz Deutz
Kiểu TCD 3.6L4 TCD 3.6L4
Tiêu chuẩn khí thải EU Stage 4, US EPA Tier 4f EU Stage 3a, US EPA Tier 3
Công suất động cơ - -
Chế độ mặc định 74.4kW / 2,000rpm 74.4kW / 2,000rpm
Chế độ ECO Mode 68.7kW / 1,600rpm 68.7kW / 1,600rpm
Thùng nhiên liệu 100 litres 100 litres