Máy trải nhựa Vogele S1300-3

Thông tin thiết bị


  SUPER 1300-3i SUPER 1300-3
Động cơ 4-cylinder diesel engine 4-cylinder diesel engine
Nhà sản xuất Deutz Deutz
Kiểu TCD 3.6L4 TCD 3.6L4
Tiêu chuẩn khí thải EU Stage 4, US EPA Tier 4f EU Stage 3a, US EPA Tier 3
Công suất - -
Chế độ mặc định 74.4kW / 2,000rpm 74.4kW / 2,000rpm
Chế độ ECO Mode 68.7kW / 1,600rpm 68.7kW / 1,600rpm
Thùng nhiên liệu 110 litres 110 litres

Bàn đầm

AB 340 (TV)
Chiều rộng cơ bản 1.8m
Khả năng trải rộng 1.8m - 3.4m
Trải rộng lớn nhất (TV) 5m
Trải rộng nhỏ nhất 0.75m
Hệ thống đầm(s) TV
Bề dày lớp trải up to 25cm
Hệ thống sấy bàn đầm Thanh sấy bằng điện
Nguồn điện Máy phát 3 pha