Máy trải nhựa Vogele S1303-3

Thông tin thiết bị


AB 340 (TV)
Chiều rộng cơ bản 1.8m
Mở rộng bàn đầm 1.8m up to 3.4m
Trải rộng lớn nhất (TV) 4.5m
Trải rộng nhỏ nhất 0.75m
Cut-off Shoe(s) by cut-off shoes, 2 x 52.5cm
Hệ thống đầm(s) TV
Chiều dầy lớp trải up to 25cm
Hệ thống sấy bàn đầm Thanh sấy bằng điện
Nguồn điện Máy phát 3 pha

  SUPER 1303-3i SUPER 1303-3
Động cơ 4-cylinder diesel engine 4-cylinder diesel engine
Nhà sản xuất Deutz Deutz
Kiểu TCD 3.6L4 TCD 3.6L4
Tiêu chuẩn khí thải EU Stage 4, US EPA Tier 4f EU Stage 3a, US EPA Tier 3
Công suất - -
Chế độ thường 74.4kW / 2,000rpm 74.4kW / 2,000rpm
Chế độ ECO Mode 68.7kW / 1,600rpm 68.7kW / 1,600rpm
Thùng nhiên liệu 100 litres 100 litres