Máy trải nhựa Vogele S1600-3

Thông tin thiết bị

    SUPER 1600-3i SUPER 1600-3
  Động cơ 4-cylinder diesel engine, liquid-cooled 4-cylinder diesel engine, liquid-cooled
  Hãng sản xuất Cummins Cummins
  Kiểu QSB4.5 C155 QSB4.5 C155
  Tiêu chuẩn khí thải EU Stage 4, US EPA Tier 4f EU Stage 3a, US EPA Tier 3
  Công suất động cơ - -
  Mặc định 116kW / 2,000rpm 116kW / 2,000rpm
  Chế độ ECO Mode 106kW / 1,700rpm 106kW / 1,700rpm
  Thùng nhiên liệu 220 litres 220 litres
   
AB 500 (TV)
Chiều rộng cơ sở 2.55m
Khả năng trải rộng 2.55m up to 5m
Chiều rộng trải tối đa (TV) 7.5m*
AB 600 (TV)
Chiều rộng cơ bản 3m
Khả năng trải rộng 3m up to 6m
Chiều rộng trải tối đa (TV) 7.5m*
Chiều dày lớp trải 30cm
Hệ thống sấy bàn đầm Bằng điện
Nguồn điện Máy phát 3 pha