Máy trải nhựa Vogele S1603-3

Thông tin thiết bị


  SUPER 1603-3i SUPER 1603-3
Động cơ 4-cylinder diesel engine, liquid-cooled 4-cylinder diesel engine, liquid-cooled
Nhà sản xuất Cummins Cummins
Kiểu QSB4.5 C155 QSB4.5 C155
Tiêu chuẩn khí thải EU Stage 4, US EPA Tier 4f EU Stage 3a, US EPA Tier 3
Công suất - -
Chế độ thường 116kW / 2,000rpm 116kW / 2,000rpm
Chế độ ECO Mode 106kW / 1,700rpm 106kW / 1,700rpm
Thùng nhiên liệu 215 litres 215 litres

AB 500 (TV)
Chiều rộng cơ bản 2.55m
Mở rộng bàn đầm 2.55m up to 5m
Khả năng trải tối đa (TV) 7m
Chiều dày vệt trải up to 30cm
Hệ thống sấy bàn đầm Thanh sấy bằng điện
Nguồn điện Máy phát 3 pha