Máy trải nhựa Vogele S1700-3

Thông tin thiết bị


  SUPER 1700-3i SUPER 1700-3
Động cơ 4-cylinder diesel engine, liquid-cooled 4-cylinder diesel engine, liquid-cooled
Hãng sản xuất Cummins Cummins
Kiểu QSB 4.5 C173 QSB4.5 C155
Tiêu chuẩn khí thải EU Stage 4, US EPA Tier 4f EU Stage 3a, US EPA Tier 3
Công suất -
Chế độ thường 129kW / 2,000rpm 116kW / 2,000rpm
Chế độ ECO Mode 119kW / 1,700rpm 106kW / 1,700rpm
Thùng nhiên liệu 220 litres 220 litres


VF 500 (V)
Trải rộng cơ bản 2.45m
Khả năng trải rộng 2.45m up to 4.75m
Khả năng trải tối đa (V) 5.95m
Chiều dầy lớp trải up to 30cm
Hệ thống sấy bàn đầm Thanh sấy bằng điện
Nguồn điện Máy phát 3 pha