Máy trải nhựa Vogele S1803-3

Thông tin thiết bị


  SUPER 1803-3i SUPER 1803-3
Động cơ 6-cylinder diesel engine, liquid-cooled 6-cylinder diesel engine, liquid-cooled
Hãng sản xuất Cummins Cummins
Kiểu QSB 6.7 C164 QSB6.7-C170
Tiêu chuẩn khí thải EU Stage 4, US EPA Tier 4f EU Stage 3a, US EPA Tier 3
Công suất - -
Chế độ mặc định 125kW / 2,000rpm 127kW / 2,000rpm
Chế độ ECO Mode 121kW / 1,700rpm 116kW / 1,700rpm
Thùng nhiên liệu 215 litres 220 litres

AB 500 (TV, TP1)
Chiều rộng cơ bản 2.55m
Khả năng mở rộng bàn đầm 2.55m up to 5m
Trải rộng tối đa 8m
AB 600 (TV)
Chiều rộng cơ bản 3m
Khả năng mở rộng bàn đầm 3m up to 6m
Trải rộng tối đa 8m
Chiều dầy vệt trải up to 30cm
Hệ thống sấy bàn đầm Thanh sấy dùng điện
Nguồn Máy phát 3 pha