MÔ PHỎNG NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BƠM BÊ TÔNG - EVERDIGM

Bơm bê tông của hãng Everdigm được thiết kế  tối ưu, mạch thủy lực lực dạng kín FFH (Free-flow hydraulics ) mang lại hiểu quả cao, giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng tuổi thọ. Đây là sản phẩm khẳng định được thị trường trong nước và Quốc tế, 

 


https://www.youtube.com/watch?v=-AO4kJ_9KfU

Các tin khác

DÙNG XE CỨU HỎA CỦA EVERDIGM