Xe bơm bê tông hyundai everdigm ECP38CX
Mới

Xe bơm bê tông hyundai everdigm ECP38CX

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ECP38CX
Năm sản xuất 2019
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đà Nẵng
Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM ECP38ZX
Mới

Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM ECP38ZX

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ECP38ZX
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai
Xe bơm bê tông hyundai everdigm ECP41CX
Mới

Xe bơm bê tông hyundai everdigm ECP41CX

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ECP41CX
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Hà Nội
Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM 42RX
Mới

Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM 42RX

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model 42RX
Năm sản xuất 2016
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai
Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM ECP43CXN
Mới

Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM ECP43CXN

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ECP43CX
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Hà Nội
Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM ECP43CX
Mới

Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM ECP43CX

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ECP43CX
Năm sản xuất 2017
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Toàn quốc
Xe bơm bê tông hyundai everdigm ECP48CX
Mới

Xe bơm bê tông hyundai everdigm ECP48CX

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ECP48CX
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 102045
Địa điểm Hà Nội
Xe bơm bê tông hyundai everdigm ECP48CX-5
Mới

Xe bơm bê tông hyundai everdigm ECP48CX-5

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ECP48CX
Năm sản xuất 2021
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc
Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM ELP970
Mới

Xe bơm bê tông HYUNDAI EVERDIGM ELP970

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ELP970
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Đà Nẵng
Xe bơm bê tông tự hành everdigm ELP1015
Mới

Xe bơm bê tông tự hành everdigm ELP1015

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ELP1015
Năm sản xuất 2019
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 269931
Địa điểm Đà Nẵng
Bơm bê tông ngang everdigm ETP1009
Mới

Bơm bê tông ngang everdigm ETP1009

Mã SP:

Thương hiệu Everdigm
Model ETP1009
Năm sản xuất 2016
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Hà Nội