MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-3
Mới

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-3

Mã SP: TB00068

Thương hiệu Voegele
Model S1800-3
Năm sản xuất 2021
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 14822951
Địa điểm Đồng Nai

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-2

Mã SP: TB00148

Thương hiệu Voegele
Model S1800-2
Năm sản xuất 2012
Giờ hoạt động 1200
Serial/Pin No 11823077
Địa điểm Đồng Nai

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-2

Mã SP: TB00145

Thương hiệu Voegele
Model S1800-2
Năm sản xuất 2009
Giờ hoạt động 10157
Serial/Pin No 11821225
Địa điểm Đồng Nai

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-2

Mã SP: TB00146

Thương hiệu Voegele
Model S1800-2
Năm sản xuất 2011
Giờ hoạt động 11661
Serial/Pin No 11822578
Địa điểm Đồng Nai

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-2

Mã SP: TB00260

Thương hiệu Voegele
Model S1800-2
Năm sản xuất 2010
Giờ hoạt động 9854
Serial/Pin No 11821942
Địa điểm Đà Nẵng

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-2

Mã SP: TB00066

Thương hiệu Voegele
Model S1800-2
Năm sản xuất 2012
Giờ hoạt động 5204
Serial/Pin No 11822991
Địa điểm Hà Nội

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-2

Mã SP: TB00267

Thương hiệu Voegele
Model S1800-2
Năm sản xuất 2012
Giờ hoạt động 2897
Serial/Pin No 11823214
Địa điểm Đồng Nai

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1900-2

Mã SP: TB00069

Thương hiệu Voegele
Model S1900-2
Năm sản xuất 2009
Giờ hoạt động 9851
Serial/Pin No 07191057
Địa điểm Đà Nẵng

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S2100-2

Mã SP: TB00142

Thương hiệu Voegele
Model S2100-2
Năm sản xuất 2010
Giờ hoạt động 4364
Serial/Pin No 07191099
Địa điểm Đồng Nai

MÁY TRẢI NHỰA DYNAPAC SD2500C

Mã SP: TB00148

Thương hiệu Dynapac
Model SD2500C
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động
Serial/Pin No FG001654
Địa điểm Đồng Nai
MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800 Đã bán

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800

Mã SP:

Thương hiệu Voegele
Model S1800
Năm sản xuất 2004
Giờ hoạt động 6458
Serial/Pin No 668256
Địa điểm Đồng Nai
MÁY TRẢI NHỰA DEMAG DF 135C Đã bán

MÁY TRẢI NHỰA DEMAG DF 135C

Mã SP: TB00150

Thương hiệu Demag
Model DF 135C
Năm sản xuất 2006
Giờ hoạt động 11493
Serial/Pin No 33536
Địa điểm Đồng Nai
MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-3 Đã bán

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1800-3

Mã SP: TB00068

Thương hiệu Voegele
Model S1800-3
Năm sản xuất 2020
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 14821639
Địa điểm Hà Nội
MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1900-2 Đã bán

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1900-2

Mã SP: TB00141

Thương hiệu Voegele
Model S1900-2
Năm sản xuất 2010
Giờ hoạt động 3600
Serial/Pin No 07191083
Địa điểm Đồng Nai
MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1900-2 Đã bán

MÁY TRẢI NHỰA VOEGELE S1900-2

Mã SP: TB00259

Thương hiệu Voegele
Model S1900-2
Năm sản xuất 2009
Giờ hoạt động 6453
Serial/Pin No 07190799
Địa điểm Hà Nội