CẨU BÁNH XÍCH HITACHI KH180-3

Mã SP: TB00088

Thương hiệu Hitachi
Model KH180-3
Năm sản xuất 1992
Giờ hoạt động 14605
Serial/Pin No 242-1636
Địa điểm Đồng Nai

CẨU BÁNH XÍCH HITACHI CX500

Mã SP: TB00091

Thương hiệu Hitachi
Model CX500
Năm sản xuất 1995
Giờ hoạt động 6947
Serial/Pin No 243-2077
Địa điểm Đồng Nai
CẨU BÁNH LỐP TADANO GR-500EXL
Mới

CẨU BÁNH LỐP TADANO GR-500EXL

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model GR500EXL
Năm sản xuất 2016
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai
CẨU BÁNH LỐP TADANO GR-800EX
Mới

CẨU BÁNH LỐP TADANO GR-800EX

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model GR-800EX
Năm sản xuất 2016
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Hà Nội

CẨU BÁNH LỐP TADANO FAUN RTF50-4

Mã SP: TB00092

Thương hiệu Tadano
Model RTF50-4
Năm sản xuất 1997
Giờ hoạt động 21902
Serial/Pin No WFN4RT8BELZ003950
Địa điểm Đồng Nai

CẨU BÁNH XÍCH KOBELCO 7080

Mã SP: TB00083

Thương hiệu Kobelco
Model 7080
Năm sản xuất 1993
Giờ hoạt động 26454
Serial/Pin No GK00314
Địa điểm Hà Nội
CẨU TẢI DY SS1406
Mới

CẨU TẢI DY SS1406

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS1406
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Hà Nội
CẨU TẢI DY SS1924
Mới

CẨU TẢI DY SS1924

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS1924
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Hà Nội
CẨU TẢI DY SS1926
Mới

CẨU TẢI DY SS1926

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS1926
Năm sản xuất 2014
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai
CẨU TẢI DY SS1926
Mới

CẨU TẢI DY SS1926

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS1926
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Hà Nội
CẨU TẢI DY SS2037
Mới

CẨU TẢI DY SS2037

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS2037
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Hà Nội
CẨU TẢI DY SS2725 LB
Mới

CẨU TẢI DY SS2725 LB

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS2725 LB
Năm sản xuất 2017
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Hà Nội
CẨU TẢI DY SS2725 LB
Mới

CẨU TẢI DY SS2725 LB

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS2725 LB
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Đà Nẵng
CẨU TẢI DY SS3506M
Mới

CẨU TẢI DY SS3506M

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS3506
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động
Serial/Pin No
Địa điểm