CẨU BÁNH XÍCH HITACHI KH180-3

Mã SP: TB00088

Thương hiệu Hitachi
Model KH180-3
Năm sản xuất 1992
Giờ hoạt động 14605
Serial/Pin No 242-1636
Địa điểm Đồng Nai

CẨU BÁNH XÍCH HITACHI CX500

Mã SP: TB00091

Thương hiệu Hitachi
Model CX500
Năm sản xuất 1995
Giờ hoạt động 6947
Serial/Pin No 243-2077
Địa điểm Đồng Nai

CẨU BÁNH LỐP TADANO GR-500EXL

Mã SP: 541369

Thương hiệu Tadano
Model GR500EXL
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 541369
Địa điểm Hà Nội
CẨU BÁNH LỐP TADANO GR-500EXL
Mới

CẨU BÁNH LỐP TADANO GR-500EXL

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model GR500EXL
Năm sản xuất 2016
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai
CẨU BÁNH LỐP TADANO GR-800EX
Mới

CẨU BÁNH LỐP TADANO GR-800EX

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model GR-800EX
Năm sản xuất 2016
Giờ hoạt động 106
Serial/Pin No 549701
Địa điểm Hà Nội

CẨU BÁNH LỐP TADANO FAUN RTF50-4

Mã SP: TB00092

Thương hiệu Tadano
Model RTF50-4
Năm sản xuất 1997
Giờ hoạt động 21902
Serial/Pin No WFN4RT8BELZ003950
Địa điểm Đồng Nai

CẨU BÁNH XÍCH KOBELCO 7080

Mã SP: TB00083

Thương hiệu Kobelco
Model 7080
Năm sản xuất 1993
Giờ hoạt động 26454
Serial/Pin No GK00314
Địa điểm Hà Nội
CẨU TẢI DY SS1406
Mới

CẨU TẢI DY SS1406

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS1406
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Hà Nội
CẨU TẢI DY SS1924
Mới

CẨU TẢI DY SS1924

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS1924
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Hà Nội
CẨU TẢI DY SS1926
Mới

CẨU TẢI DY SS1926

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS1926
Năm sản xuất 2014
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai
CẨU TẢI DY SS1926
Mới

CẨU TẢI DY SS1926

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS1926
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Hà Nội
CẨU TẢI DY SS2037
Mới

CẨU TẢI DY SS2037

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS2037
Năm sản xuất 2015
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Hà Nội
CẨU TẢI DY SS2725 LB
Mới

CẨU TẢI DY SS2725 LB

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS2725 LB
Năm sản xuất 2017
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Hà Nội
CẨU TẢI DY SS2725 LB
Mới

CẨU TẢI DY SS2725 LB

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS2725 LB
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai, Đà Nẵng
CẨU TẢI DY SS3506M
Mới

CẨU TẢI DY SS3506M

Mã SP:

Thương hiệu DY
Model SS3506
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động
Serial/Pin No
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Tadano Faun ATF 130G-5

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model ATF 130G-5
Năm sản xuất 2016
Giờ hoạt động 1606
Serial/Pin No 2146144
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Tadano ATF 500XL-1

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model ATF 500XL-1
Năm sản xuất 2004
Giờ hoạt động 22670
Serial/Pin No 4040610
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Tadano Faun ATF 180G-5

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model ATF 180G-5
Năm sản xuất 2014
Giờ hoạt động 2373
Serial/Pin No 2059134
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Tadano Faun ATF 70G-4

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model ATF 70G-4
Năm sản xuất 2016
Giờ hoạt động 2371
Serial/Pin No 2065203
Địa điểm

Cẩu bánh xích Demag CC 2800-1

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model CC 2800-1
Năm sản xuất 2010
Giờ hoạt động 10513
Serial/Pin No 62348
Địa điểm

Cẩu bánh lốp AC 700SSL

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model AC 700 SSL
Năm sản xuất 2005
Giờ hoạt động
Serial/Pin No 87050
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Demag AC 350 SSL

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model AC 350 SSL
Năm sản xuất 2002
Giờ hoạt động 3632
Serial/Pin No 31131
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Demag AC 40-2L

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model AC 40-2L
Năm sản xuất 2019
Giờ hoạt động 2187
Serial/Pin No 256128
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Demag AC 40-2L

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model AC 40-2L
Năm sản xuất 2019
Giờ hoạt động 2141
Serial/Pin No 256121
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Demag AC 40-2L

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model AC 40-2L
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 2929
Serial/Pin No 256108
Địa điểm

Cẩu bánh xích Demag CC 3800-1

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model CC 3800-1
Năm sản xuất 2017
Giờ hoạt động 5256
Serial/Pin No 36181
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Terex Challenger 3160

Mã SP:

Thương hiệu Terex
Model Challenger 3160
Năm sản xuất 2016
Giờ hoạt động 5017
Serial/Pin No 51189
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Demag AC 40 City

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model AC 40 City
Năm sản xuất 2010
Giờ hoạt động 14322
Serial/Pin No 70869
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Tadano ATF 60G-3

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model ATF 60G-3
Năm sản xuất 2019
Giờ hoạt động 805
Serial/Pin No 2064129
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Demag AC 500-8

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model AC 500-8
Năm sản xuất 2019
Giờ hoạt động 124
Serial/Pin No 84248
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Tadano Faun ATF 65G-4

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model ATF 65G-4
Năm sản xuất 2009
Giờ hoạt động 7392
Serial/Pin No 2031361
Địa điểm

Cẩu bánh xích Demag CC 2800-1

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model CC 2800-1
Năm sản xuất 2008
Giờ hoạt động
Serial/Pin No 62286
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Tadano Faun ATF 90G-4

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model ATF 90G-4
Năm sản xuất 2011
Giờ hoạt động 7249
Serial/Pin No 2145001
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Tadano Faun ATF 110G-5

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model ATF 110G-5
Năm sản xuất 2006
Giờ hoạt động
Serial/Pin No 2035150
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Tadano Faun ATF 110G-5

Mã SP:

Thương hiệu Tadano
Model ATF 110G-5
Năm sản xuất 2012
Giờ hoạt động 3071
Serial/Pin No 2035400
Địa điểm

Cẩu bánh xích Demag CC 2800-1

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model CC 2800-1
Năm sản xuất 2006
Giờ hoạt động 17949
Serial/Pin No 62226
Địa điểm

Cẩu bánh lốp Terex Challenger 3160

Mã SP:

Thương hiệu Terex
Model Challenger 3160
Năm sản xuất 2014
Giờ hoạt động 6473
Serial/Pin No 51157
Địa điểm

Cẩu bánh xích Demag CC 1500

Mã SP:

Thương hiệu Demag
Model CC 1500
Năm sản xuất 2004
Giờ hoạt động 23366
Serial/Pin No 11013
Địa điểm