LU HAMM HD+ 140 VO


Mã sản phẩm TB00265
Số serial no H1840194
Động cơ
DEUTZ,  TCD 2012 L04 2V
Trọng lượng vận hành
13,595 kg
Năm sản xuất 2010
Nước sản xuất Đức
Số giờ hoạt động 3,821 h
Địa điểm Đồng Nai
Giấy đăng kiểm HD+140VO.pdf
Tải Brochure HD+140VO-Catalog.pdf

Các kích thước


Chiều dài tổng thể (L)
mm 5000
Bệ rộng máy (B)
mm 2260
Chiều cao tổng thể (H)
mm 3050
Bề rộng trống (X)
mm 2140/2140
Chiều cao vận chuyển (HI)
mm 2185