Sản phẩm

SB 250


Screed Version(s) TV, TP1, TP2, TP2 Plus
Vibrators (V) eccentric vibrators, frequency up to 60Hz
Tamper (T)

tamper speed up to 1,800rpm

tamper stroke adjustable to 2mm, 4mm, 7mm

Pressure Bar (s) (P) - driven by pulsed-flow hydraulics
- impulse recurrence frequency 68Hz
- hydraulic oil pressure up to 120 bar

Các đặc điểm nổi bật


CHIỀU RỘNG TRẢI

  • Bàn đầm SB 250 có chiều rộng cơ sở 2.5m, có thể nối thêm bàn đầm nối để đạt chiều rộng tối đa lên đến 13m
  • Nhờ vào bàn đầm nối thuỷ lực dài 75cm ở hai đầu để có thể điều chỉnh chiều rộng trải trong phạm vi 1.5m

HỆ THỐNG ĐẦM NÉN

  • Bàn đầm xe trải nhựa SB 250 TV trang bị thanh băm và bộ bàn đầm rung
  • Bàn đầm SB 250 TP1 trang bị thanh băm và 1 thanh đầm áp lực
  • Bàn đầm SB 250 TP2 trang bị thanh băm và 2 thanh đầm áp lực
  • Bàn đầm SB 250 TVP2 trang bị thanh băm, bộ bàn đầm rung và 2 thanh đầm áp lực

Các kích thước


Pave Width
m 1,5- 13
Basic Width
m 2,5

 Weights

- TV

- TP1

- TP2

- TVTP2

 ton  

1,9

2

2,15

2,25


Sản phẩm tương tự