Split Tray

The Split Tray is available separately but shows its advantages best when working in combination with the Flex Frame and superlift mast extension to reduce rigging time and the need for an assist crane.

E-Pack

Với E-Pack điện tử mới, Demag đang làm cho cần cẩu AC 45 City của mình trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Trên thực tế, thiết bị mới không chỉ cho phép AC 45 City hoạt động ở chế độ vận hành cần cẩu mà không phát thải, mà còn làm cho nó yên tĩnh hơn đáng kể.

CC 8800-1 Boom Booster

Bộ tăng cường Demag Boom cho cần trục bánh xích CC 8800-1 nâng hiệu suất lên một tầm cao mới, đặc biệt khi làm việc với các cấu hình cần trục dài và dốc. Bộ dụng cụ này là cần thiết cho các ứng dụng nâng hạng nặng với cấu hình bùng nổ lâu dài như hóa dầu, lắp đặt tuabin gió và lắp đặt nhà máy điện.

CC 3800-1 Boom Booster

The Demag CC 3800-1 Boom Booster increases the main boom’s stiffness, boosting the crane’s lifting capacity by up to 65,3%. Boom Booster kits for CC 3800-1 cranes are available in lengths of 24 to 102 meters. The welded steel structure consists of up to nine sections with a length of twelve meters, comes with the Demag fall protection system as standard, and is designed for being directly mounted on the crane

Flex Frame

The optional Flex Frame solution for the CC 3800-1, which replaces the usual tele-cylinder, allows easy setting of the superlift counterweight radius from 13 to 21 m with full counterweight on the tray. This reduces the need of restacking counterweight, saving valuable time.

IC-1 Remote

Có sẵn dữ liệu vận hành liên quan và dễ truy cập là chìa khóa để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt về đội xe cẩu của bạn. Giải pháp viễn thông tiên tiến Demag IC-1 Remote mới cung cấp cho bạn dữ liệu cần thiết để giám sát đội xe cẩu của mình, bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu khi có kết nối internet. Dữ liệu dựa trên đám mây giúp bạn đầu tư sinh lời nhiều hơn, tăng hiệu quả lập kế hoạch công việc và giảm thời gian ngừng hoạt động thông qua việc lập kế hoạch dịch vụ được cải thiện

IC-1 Plus

Hệ thống điều khiển IC-1 Plus bổ sung thêm giá trị cho cần trục của bạn vì nó tăng tính linh hoạt và cho phép nó thực hiện nhiều công việc hơn. Dựa trên hệ thống điều khiển IC-1 đã được kiểm chứng thực địa, tiêu chuẩn trên tất cả các cần trục Demag, hệ thống này cung cấp hoạt động hiệu quả và trực quan trên màn hình cảm ứng và lưu trữ tất cả các biểu đồ tải trọng.