FFH System - Hệ thống bơm thuỷ lực mạch kín

Hệ thống bơm thuỷ lực được ví như trái tim của mọi thiết bị.