LU HAMM HD 90


Số serial no H1810579
Động cơ
DEUTZ, TCD 2012 L042 V
Công suất động cơ
100/2300 kW/rpm
Trọng lượng cơ bản
8,575 kg
Trọng lượng vận hành
9,180 kg
Trọng lượng vận hành, tối đa
12,200 kg
Năm sản xuất 2008
Nước sản xuất Đức
Địa điểm Đồng Nai
Giấy đăng kiểm HD90.pdf
Tải Brochure HD90-Catalog.pdf

Các kích thước máy


Chiều dài tổng thể (L)
mm 4600
Bệ rộng máy (B)
mm 1810
Chiều cao tổng thể (H)
mm 3040
Bề rộng trống (X)
mm 1680/1680
Chiều cao vận chuyển (HI)
mm 2360Sản phẩm tương tự